leme: Làm sao khắc phục tính chậm chạp, lề mề?

You may also like...

2 Responses

  1. duy Nguyễn says:

    em làm gì cũng chậm e đi làm hết 4 chỗ thì 2 chỗ phàn nàn e rất chậm và thế là em bị đuổi việc a chị chỉ cách khắc phục giúp e với

    • Jany says:

      Cái này tự bản thân em phải cố gắng thôi. Cái gì không biết thì hỏi, để người ta chỉ cho, đừng tự mò mẫm làm, vừa làm sai lại vừa lâu. Và cũng phải siêng năng cần cù nữa, mỗi ngày tự đặt mục tiêu phải hoàn thành những việc gì, việc làm chưa xong thì ở lại làm cho xong mới về.

Viết bình luận