Tiêu chuẩn chọn chồng – phiên bản thơ

 

Em thì rất rất là yêu mến chị Simple nên xin phép phổ thơ cho bài Các nguyên tắc chọn chồng, chọn người yêu của chị ấy. Thứ tự các tiêu chuẩn có hơi bị đảo lộn chút.

TIÊU CHUẨN CHỌN CHỒNG
(Phải lấy người như ai).

Thứ nhất là phải yêu mình
Thứ hai là phải chung tình với ta
Ba là nhà cửa thông gia
Trong êm ngoài ấm mới là ok.
Bốn là có nghiệp có nghề
Lông bông lất bất, trả về khẩn trương.
Năm là tứ chứng đổ tường
Hút sách, cờ bạc … không vương món nào.
Sáu là đáng mặt anh hào
Vũ phu thô lỗ xin chào, em bye.
Bảy là quan hệ trong ngoài
Ghen tuông kiểm soát, chia hai cho lành.
Tám là bảo thủ rành rành
Sai mà không sửa, thôi đành em buông.
Chín là khinh rẻ coi thường
Gia đình bạn gái, vẫn thương cũng liều.
Mười là chênh lệch quá nhiều
Trình độ nhận thức chớ liều đưa chân.
11 – Đừng có dấn thân
Với chàng bụng dạ tham sân, hẹp hòi.
12 – Chàng mãi bồi hồi
Nhớ về người cũ thì rồi cũng tan.
13 – Như bột với than
Nàng đen chàng trắng thì khoan hãy ừ.
14 – Thôi cứ từ từ
Nếu chàng hờ hững ư hừ chẳng care.
15 – Nàng hãy nhớ nghe
Tiền chàng giắt túi không nhè một xu
Động đến tiền giả vờ ngu
Cho anh vay tạm, mùa thu anh hoàn.
16 – Chàng cứ càm ràm
Phồng mang trợn mắt mắng nàng đám đông
Xem bạn gái nhẹ tựa lông
Những chàng như vậy, phủi mông em chuồn.
17 – Chàng cứ luôn luôn
Cáo bận, né tránh chẳng buồn động tay
(Thật ra đã đến nước này
Nàng không chịu bỏ, có ngày chàng bye).
18 – Đối với người ngoài
Gái trai già trẻ anh Hai chị Mười
Sẵn sàng giúp đỡ tươi cười
Rõ ràng chàng ấy là người có tâm.
19 – Chớ có sai lầm
Sợ rằng tuổi đến, ầm ầm xuân đi
Xuân đi thì kệ xuân đi
Chọn chồng em phải chi ly trong ngoài.
20 – Thôi chốt hạ bài:
Chàng là nam tử xứng tài … em Yêu!

 

—porcupy—

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.