Thủ tục đăng ký kết hôn

Hỏi:

Tôi và bạn trai đều thường trú ở TPHCM nhưng mỗi đứa một quê. Hiện nay, chúng tôi chuẩn bị kết hôn. Vậy thủ tục đăng kí kết hôn được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 17 và Điều 18 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP vổ đăng ký và quản lí hộ tịch (đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 06/2012/NĐ- CP) thì thủ tục đăng ký kết hôn được thực hiện như sau:

–              Về thẩm quyền đăng ký kết hôn: UBND cấp xã, nơi cư trú của bên nam hoặc bên nữ thực hiện việc đăng ký kết hôn.

–              Về hồ sơ: Hai bên nam, nữ nộp Tờ khai (theo mẫu quy đỊnh) và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân; nộp Giấy xác nhận tinh trạng hôn nhân: Trong trường hợp một người cư trú tại xã, phường, thị trấn này nhưng đăng ký kết hôn tại xã, phường, thị trấn khác thì phải có xác nhận của UBND cấp xã, nơi cư trú về tình trạng hôn nhân của người đó. Việc xác nhận tình trạng hôn nhân nói trên có thể xác nhận trực tiếp vào Tờ khai đăng ký kết hôn hoặc bằng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

– Trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu xét thấy hai bên nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình thì UBND cấp xã đăng ký kết hôn cho hai bên nam, nữ. Trong trưởng hợp cần phải xác minh thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày.

– Khi đăng kỷ kết hôn, hai bên nam, nữ phải có mặt. Đại diện UBND cấp xã yêu cầu hai bên  cho biết ý muốn tự nguyện kếthôn, nếu hai bên  đồng ý kết hôn thì cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký kết hôn và Giấy chứng nhận kết hôn. Hai bên nam, nữ ký vào Giấy chúmg nhận kết hôn và sổ đăng ký kết hôn, Chủ tịch UBND cấp xã ký và cấp cho mỗi bên  vợ, chồng một bản chính Giấy chứng nhận kết hôn, giải thích cho hai bên  về quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng theo quy đỊnh của Luật Hôn nhân và Gia đinh. Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp theo yêu cầu của vợ, chồng.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.