Làm sao khuyên nhủ khi chồng muốn trả thù người khác?

Lúc ấy thì lòng tốt và sự nhịn nhẫn của chồng em với con người bội bạc kia cũng chả ai ghi nhận, người ta chỉ thấy đó là sư trả thù ác độc, vì tiền, và người ta sẽ ghê sợ chồng em, coi là kẻ xấu xa chứ không phải người kia