Con người hơn nhau ở thái độ!
EQ căn bản
Nhà EQ vẫn hay có câu “Ở đời, quan trọng nhất là cái THÁI ĐỘ”. VẬY thái độ của bạn với cuộc đời là gì? Là người bi quan với “tư duy cố định” hay người lạc quan với “tư duy phát triển”?
Leaf: Làm bạn với chồng
EQ căn bản
Khi chồng ngoại tình, tôi đã chấp nhận thức được một thực tế, chồng tôi đã không còn yêu tôi, tôi đã chọn con đường làm bạn của chồng, thay vì dùng mọi cách để níu kéo anh về.