bongxinh2204: em dâu vô ý tứ

Vậy đấy, các mẹ cho mình hỏi, trường hợp cô em dâu chồng mình như thế này nên hiểu thế nào? Nên hiểu e nó cố tình như vậy hay thực sự k biết suy nghĩ?