Đàn ông cần gì ở người bạn đời?
EQ căn bản
Có bạn hôm trước đại khái quan tâm xoắn xuýt đến chồng quá, muốn biết tất cả, muốn tham gia tất cả vào cuộc đời chồng. Sau này lên nhà EQ thì lại định không quan tâm đến cái gì nữa . Hỏng hết hỏng hết. Vậy đàn ông cần gì …