Làm gì khi con lười ăn, ngủ kém?

Thằng cu nhà tớ lười ăn, ngủ kém thượng hạng. Hồi xưa cũng ép ăn. Con người bản năng sinh tồn mạnh mẽ lắm, cái cần là đánh thức bản năng ấy cho việc ăn uống thôi.