Làm gì khi bà nội chăm cháu không khoa học?

Mẹ chồng em ý, yêu cháu lắm nhưng mà để bà nội chăm cháu thì em không thể nào mà hợp được. Trời mùa hè cứ thích đi tất chân rồi quấn khăn cho cháu, suốt ngày em phải làm cảnh sát dỡ khăn tất ra. Ngủ thì kê gối rất cao nói mãi chả nghe.