Sống là lựa chọn và trả giá cho lựa chọn đó

You may also like...

1 Response

  1. Phan Khôi says:

    Rất hay. Xin cảm ơn.

Viết bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.