Dab Ma I: “Đàn ông như chó, cho nó ăn thì nó nghe lời”

You may also like...

Viết bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.