myhien: Bạn trai giận vì em ích kỉ

Tại truớc giờ em chỉquan điểm nhà em lúc có chồng bao gồm bố mẹ chồng,chồng và con em,. Còn lại thì em không quan tâm. Đó cóphải suy nghĩ rất ích kỉ không ạ!