Leaf: Về những bà vợ hay chỉ trích chồng

You may also like...

1 Response

  1. metohe says:

    nhưng mà chồng em vô tâm, hời hợt lắm chị
    e cũng mún không cằn nhằn lắm mà ko làm được

Viết bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.