Lần này để vợ cầm cưa, không cưa được vợ chồng mình giải tán nhớ :D (P2)

You may also like...

2 Responses

  1. julya says:

    Tiếc cho mẹ Chúy đã không kéo được chồng trở về
    nhưng dù có giữ được gia đình hay không, thì m tin rằng từ nay mẹ Chúy cũng sẽ hạnh phúc. Niềm hạnh phúc từ trong tim, chứ không phải do chồng mang lại.
    Chúc 2 mẹ con luôn vui vẻ yêu đời, và câu chuyện bất tận về bé V sẽ kéo dài mãi mãi

Viết bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.