huhaha: chán người chồng quá nhiều tật xấu

Lần trước em vào nhà EQ với tâm trạng vô cùng buồn bã vì chồng say nắng, vì chồng không yêu thương, thì bây giờ em lại vào nhà EQ với tâm trạng chán người chồng quá nhiều tật xấu của mình vô cùng.