huhaha: chán người chồng quá nhiều tật xấu

You may also like...

4 Responses

  1. julya says:

    hết yêu rồi thì li dị đi bạn
    làm khổ nhau thế làm gì nhỉ

  2. Mongmanh says:

    Các chị hướng dẫn e cách đăng bài nhờ tư vssns với ạ. E mới biết đến trang này, muốn hỏi ý kiến các chị quá mà khống biết đăng ký. E cám ơn nhiều ạ.

Viết bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.