Chưa đăng kí kết hôn đã phát hiện chồng có bồ

You may also like...

1 Response

  1. Layla says:

    Mình cũng đang là người chưa đăng ký kết hôn, chưa có con với anh. Làm đám cưới sống với nhau như vợ chồng để rồi một ngày anh yêu người khác.

Viết bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.