Làm sao khuyên nhủ khi chồng muốn trả thù người khác?

You may also like...

1 Response

  1. Jany says:

    Đây là post chị metraucontrau viết để trả lời cho một chị khác, tuy tình huống đã bị xóa, nhưng câu trả lời thì vẫn có giá trị, nên em cứ đưa lên đây nhé

Viết bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.