Chẳng có sự khác biệt nào quá lớn nếu ta muốn nó nhỏ lại

You may also like...

Viết bình luận