BeFreeNow: chồng quan hệ ngoài luồng nhiều lần

vấn đề lớn nhất đối với cuộc hôn nhân của tụi mình là việc mình đã phát hiện ra nhiều lần chồng có mối quan hệ ngoài luồng.