Vì sao tôi phải nỗ lực hiểu đàn ông mà họ ko chịu hiểu tôi?

Tại sao phụ nữ cứ phải hiểu đàn ông mà không phải điều ngược lại?