Author: wicket

Nói thẳng không có nghĩa là thẳng ruột ngựa

Mình thấy có sự lầm lẫn ở đây. Các bạn quy việc nói thẳng thành nói vỗ mặt, nói thẳng ruột ngựa hay sao ấy nhỉ? Có nhiều cách nói thẳng các bạn à. Không phải cứ huỵch huỵch thì mới là thẳng, còn lựa chọn ngôn từ thì là nói dối, các bạn à.

Vợ chồng là sở hữu của nhau ?! 0

Vợ chồng là sở hữu của nhau ?!

Mình thấy một điều làm chúng ta vô cùng khổ sở chính là từ trong cách nghĩ của mình, chúng ta đã cho rằng vợ chồng là sở hữu của nhau. Điều này vô tình khiến chúng ta cư xử với chồng/vợ như vật sở hữu của mình: nào thì cho phép cái này, ko cho phép cái kia.. v.v..