Author: Về Nguồn

0

Đối xử với con khi con vô kỷ luật, bùng nổ

Mình có chàng út im ỉm, nhưng cứ lâu lâu là bùng nổ một cách hết sức vô duyên. Ngày xưa 2 vợ chồng mình dùng bao nhiêu là cách để uốn nắn con vô kỷ luật. Ngọt có, hối lộ có, phạt có, roi có, “mẹ buồn” có…Không có gì thành công cả.

0

Nguyên tắc Say yes trong giao tiếp vợ chồng

Đó là nguyên tắc Say YES (hay “Vâng ạ”, chị dịch nôm na thôi nhé). Khi nghe một câu nói, bất kỳ câu gì, bạn hãy trả lời bằng 2 chữ vâng ạ, rồi lập lại cái cảm xúc của người kia, và cuối cùng đồng ý với phần đúng của câu nói.