Phát hiện sớm trầm cảm ở trẻ để tránh hậu quả lâu dài

trầm cảm có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Hiện căn bệnh này xuất hiện nhiều ở trẻ em nhưng lại ít được chẩn đoán sớm.