Author: Sao Mai

1

Bố mẹ chồng không cho đưa con đi chơi

Bố chồng quát ” sao lại không vấn đề gì. Cả nhà nói không được mà còn đòi đi à”.
Em im lặng không nói gì nữa. Sau đó xin phép lên nhà.
Sau đó thấy bố chồng nói với chồng e là ” nó ham chơi, thích đi chơi, hôm qua cũng đòi đi” ” Chồng e giải thích là e thích cho con đi chơi”.