Phụ nữ và 2 chữ hi sinh
EQ căn bản
Tớ có thể hi sinh sức khỏe, thậm chí 1 phần cơ thể hay cả tính mạng cho chồng nếu thấy cần thiết, nhưng tớ cũng sẵn sàng rời bỏ chồng ngay nếu anh ấy làm tổn thương lòng tự trọng của tớ, xúc phạm hay coi thường tớ, phản …