Xử lý mâu thuẫn dạy con trong gia đình
Nuôi dạy con
Hình như cái mâu thuẫn dạy con, nuôi cháu nó ảnh hưởng đến gia đình trẻ khá nhiều, đe dọa hạnh phúc vợ chồng. Làm thế nào để xử lý, hạn chế những mâu thuẫn này, tránh làm ảnh hưởng tới tình cảm gia đình? Ông bà chiều hư cháu …
Con người hơn nhau ở thái độ!
EQ căn bản
Nhà EQ vẫn hay có câu “Ở đời, quan trọng nhất là cái THÁI ĐỘ”. VẬY thái độ của bạn với cuộc đời là gì? Là người bi quan với “tư duy cố định” hay người lạc quan với “tư duy phát triển”?