Hai tuýp phụ nữ ít hạnh phúc

You may also like...

1 Response

  1. Jany says:

    Chính vì không hiểu chồng cần gì, nên dù yêu chồng, nhưng lại không yêu theo cách chồng muốn. “Bị” yêu theo cách họ không mong muốn chính là một cực hình.
    Kiểu bắt con cá ăn táo vậy.

Viết bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.